fbpx

Cos 0 x

Confidențialitate

Pe Scurt

Elixir respectă legile în vigoare privind confidenţialitatea datelor. www.elixirparfum.ro se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terţi şi să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului, oferta şi politica firmei.

www.elixirparfum.ro nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează datele tale de contact unor terţi (persoane fizice sau juridice). Nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obţinute prin intermediul acestui site. Nu divulgă adresa ta de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul tău explicit.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.elixirparfum.ro adresa sa de email poate opta ca aceasta să fie ştearsă din baza de date a www.elixirparfum.ro. Pentru a şterge informaţiile furnizate de tine din baza de date, este de ajuns să ne contactezi şi să ne ceri acest lucru prin posta sau e-mail.

Pe Larg

Elixir garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către Elixir pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoţii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale către Elixir nu implică obligativate din partea utilizatorilor. Aceştia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanţe şi pot solicita în mod gratuit ştergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ştergerii acestora din baza de date, se va da, semna şi trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa contact@elixirbalsam.ro, sau prin poştă, la adresa: Bd. Decebal nr. 8/4, Baia Mare, Maramures, Romania.

Elixir se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu excepţia operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Datorită modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul www.elixirparfum.ro sunt transmise pe cale electronică, Elixir nu poate fi făcut răspunzătoare în nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informaţiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, Elixir va lua toate măsurile şi va pune la dispoziţie toate fişierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracţiune.

Informaţiile furnizate către Elixir sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului Elixir, abonarea la newsletter etc.), conform legilor în vigoare. Elixir nu furnizează adresa ta de e-mail unor terţi, nu încurajează spam-ul şi nu face publice datele furnizate de clienţii săi fără acordul explicit al acestora.

Legea nr. 677/2001 

Elixir certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitativ):
– dreptul de a cere Elixir să îţi confirme, sau infirme prelucrarea datelelor tale personale, în mod gratuit;
– dreptul de a cere Elixir să rectifice, actualizeze, blocheze sau şterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;
– dreptul de a cere Elixir să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor tale personale;
– dreptul de a cere Elixir să înceteze expedierea de mesaje promoţionale.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna şi trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail, la adresa contact@elixirbalsam.ro, sau prin poştă, la adresa: Bd. Decebal nr. 8/4, Baia Mare, Maramures, Romania. www.elixirparfum.ro foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află sub controlul nostru.

Elixir nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea și confidenţialitatea contului şi parolei sale. Elixir nu poate fi făcută răspunzătoare, în nici un fel, pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de Elixir în scopul precizat în prezentul document.

Orice accesare a bazei de date cu informaţii personale a utilizatorilor www.elixirparfum.ro, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fişier de acces. Fişierele de acces vor face posibilă identificarea de către Elixir a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competenţe. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului, sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul www.elixirparfum.ro, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.elixirparfum.ro şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia, sau acelora care au iniţiat această acţiune.