fbpx

Cos 0 x

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK- “Craciun cu Elixir”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Craciun cu Elixir” (denumit in continuare„Concursul”) este Elixir Magic SRL, înregistrată în Sighetul Marmaţiei, Bulevardul Traian nr. 7, jud. Maramures.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI Concursul se va desfasura in perioada 9 decembrie – 22 decembrie 2022 pe pagina de Facebook Elixir Magic SRL, https://www.facebook.com/elixirbalsam/

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina @elixirbalsam

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 9 decembrie – 22 decembrie, astfel: 1. Intra pe pagina @elixirbalsam 2. Dau like la postarea oficiala cu concursul. Dau like la pagina @elixirbalsam. Dau tag la 3 prieteni, ca si comentariu la postarea oficiala a concursului.

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in concurs.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI Se vor acorda ca premii:

Premiul I

✅1x Detergent Profesional extra parfumat – Fresh – 2L

✅1x Lotus – esență de parfum – 200ml

✅1x Parfum pentru casă și mașină – Elixir La Vita E Bella

Permiul II

✅1x Detergent Profesional extra parfumat – Lotus (Musc alb) – 2L

✅1x Fresh – esență de parfum – 200ml

Premiul III

✅1x Orhidee – esență de parfum – 200ml

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI Castigatorul va fi desemnat in urma extragerii la sorti (filmarea extragerii va fi postata pe pagina oficiala a organizatorului). Toti participantii la concurs trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI Castigatoriilor concursului de pe Facebook  li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea concursului, astfel: vor fi contactati prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le au completate in profilul lor de pe Facebook si li se va afisa numele pe pagina oficiala a organizatorului.

In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin acelasi mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatoarelor din motive care nu tin de el.

Castigatorii vor primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Inainte de trimiterea premiului castigatorul/castigatoarea trebuie sa trimita pe fax/ mail Organizatorului o copie dupa buletin sau cartea de identitate si adresa de expediere.

Premiile vor fi expediate prin curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 22 decembrie 2022, ora 24.00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook a organizatorului. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe [contul de facebook].

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

SECTIUNEA 13. LITIGII In cazul unor litigii aparute intre Elixir Magic SRL si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.